Radionica prezentacije kreativnog rada

Rok prijava je 30.5.2021.
Više o radionici
Radionica prezentacije kreativnog rada
Radionica je namjenjena umjetnicima općenito, primijenjenim umjetnicima, obrtnicima i radnicima u kreativnim industrijama te studentima umjetničkih usmjerenja koji imaju konkretan kreativni projekt / umjetnički rad kojeg razvijaju ili plasiraju na tržište.

Edukacija

UO Pulpa
PULPA edukacijska djelatnost stvara i potiče stvaralaštvo kroz razvoj prezentacijskih vještina i kreativno izražavanje autora.
Image